Educació Primària

L’èxit del projecte educatiu John Talabot radica en la nostra habilitat per identificar les fortaleses i els reptes als quals s’enfronta l’alumnat i oferir el suport personalitzat necessari per permetre la correcta categorització de les expectatives així com proporcionar recursos per a poder-les superar.

La nostra tasca al llarg de l’etapa de Primària se centra en aconseguir:

01

Alumnat preparat per aprendre

Consoliden els hàbits, valors i aprenentatges treballats a l’etapa d’Educació infantil

02

Alumnat competent

Assoleixen el nivell acadèmic oficial marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

03

Alumnat excel·lent

Amplien el nivell acadèmic oficial en totes les diverses matèries i especialment en l’aprenentatge de la llengua anglesa

04

Alumnat motivat

Estimulem l’interès i el gust per aprendre

05

Alumnat socialment hàbil

Aprenen a conviure, a respectar altres maneres de pensar, a respectar normes de convivència, a dialogar per resoldre conflictes, a comprometre’s amb l’escola amb accions i voluntariats

06

Alumnat autocrític

Aprenen a conèixer-se, a treure el millor de cadascun tot acceptant les pròpies limitacions i a desenvolupar la força de voluntat per superar-les

07

Alumnat autònom

Afavorim el desenvolupament de l’autonomia personal

08

Alumnat reflexiu

Fomentem la reflexió per tal d’anar adquirint criteri propi

09

Alumnat arrelat

Reforçem la identitat personal a través del coneixement del nostre bagatge cultural i del coneixement d’altres cultures

10

Alumnat creatiu

Desvetllem la sensibilitat artística en les seves diverses manifestacions

11

Alumnat saludable

Fomentem els hàbits de salut a través de l’exercici físic i d’una alimentació adequada

12

Alumnat compromès

Promovem el respecte pel medi ambient i la cultura de la pau juntament amb la consciència de la nostra realitat envers d’altres arreu del món

Recursos per enfortir el nostre projecte a primària

Les necessitats emocionals, socials, intel·lectuals i ètiques del nostre alumnat es satisfan en un format integrat d’aprenentatge i creixement.

Departament psicopedagògic i d’orientació

Oratòria

Programa musical singular: aprenentatge de l’ukelele

Classes de natació

Exàmens Cambridge

Hort Ecològic Escolar

Arts escèniques

Visites culturals i vivencials enriquidores

TEI – Programa Prevenció d’Assetjament Escolar: Tutors entre Iguals

EDS: Projecte d’Educació en els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Vols conèixer de primera mà el nostre centre?

Contacta amb nosaltres per agendar una reunió personal on un membre de l’equip directiu t'explicarà el nostre projecte educatiu. L’atenció personalitzada que ens caracteritza comença AQUÍ.


Contacta amb nosaltres
per telèfon per programar una reunió


Contacta amb nosaltres
amb el formulari per programar una reunió