Educació infantil

L’educació infantil a John Talabot ofereix un entorn segur i estimulant on els nostres alumnes conviuen, exploren, pensen i qüestionen i així avancen junts en aquesta etapa d’aprenentatges i descobriments.

Compartirem amb ells l’alegria de créixer i desenvolupar tot el potencial de les seves habilitats i capacitats amb un Projecte Educatiu que es fonamenta en els següents principis i habilitats:

01

Formació Integral

Eduquem personal, emocional i intel·lectualment des dels primers anys

02

Inmersió en anglès, català i castellà

Des del primer any d’Infantil

03

Equip docent internacional

El nostre equip docent dóna l’atenció, protecció i educació de cadascun dels nostres alumnes amb la riquesa d’una comunitat internacional d’educadors

04

Atenció personalitzada

En un entorn dissenyat per als petits, acompanyem i atenem els nostres infants creant un sòlid vincle alumnat-col·legi-família

05

Atenció a la diversitat

Atenent totes les dimensions de la seva personalitat i talents que els fan únics

06

Educació en valors universals

Afavorint una harmoniosa convivència i enfortint la seva autoestima

07

Entorns d’aprenentatge estimulants

Estimulant la seva curiositat innata i responent al seu desig i capacitat d’indagar, descobrir i experimentar

08

Desenvolupament dels llenguatges

Descobrim les possibilitats de comunicació que ens ofereix la convivència i l’aprenentatge del llenguatge oral, escrit i musical en anglès, català i castellà

09

Consolidant Habilitats socials

Transmitent els hàbits i les normes de convivència que els permetran relacionar-se millor dins i fora de l’àmbit escolar

10

Desenvolupament psicomotriu

Per enfortir la salut física i emocional dels nostres enfants

11

Desenvolupament de l’expressió artística

Oferint experiències enriquidores i inspiradores amb diferents recursos i diversitat de tècniques

12

Sensibilitat pel medi

Amb amor, paciència i respecte descobrirem processos naturals a través del treball d’hort

Recursos per enfortir el nostre projecte a Infantil

Dos educadors o educadores per grup

Aprenentatge per projectes PBS

Espai d’esbarjo natural i verd i hort

Educació en la salut física i emocional a través del Ioga

Curset de natació

Recolzament psicoeducatiu

Sortides culturals i excursions enriquidores

Acollida matinal

Escola de pares i mares

Escola d’estiu

Autocar escolar des de P3

Vols conèixer de primera mà el nostre centre?

Contacta amb nosaltres per agendar una reunió personal on un membre de l’equip directiu t'explicarà el nostre projecte educatiu. L’atenció personalitzada que ens caracteritza comença AQUÍ.


Contacta amb nosaltres
per telèfon per programar una reunió


Contacta amb nosaltres
amb el formulari per programar una reunió